Flask Context và những điều cần biết

Thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Trong Flask có một khái niệm rất quan trọng và nó đã làm nên thương hiệu của riêng mình giữa các web framework của Python - Context


Flask có gì hay!

Thứ tư, ngày 17 tháng 3 năm 2021

Python là một ngôn ngữ rất đẹp, một đứa trẻ cũng có thể làm quen với lập trình bằng Python. Và chẳng có gì lạ khi có những lớp học lập trình cho trẻ con được mở ra và ngôn ngữ mà họ chọn lại là Python.


Đừng sử dụng đệ qui trong Python

Thứ bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2021

Tôi là một lập trình viên, người mà trước đây rất thích sử dụng các hàm đệ qui, đơn giản bởi vì nó rất ngầu và có thể được sử dụng để khoe khoang kĩ năng lập trình và sự thông minh của tôi. Tuy nhiên, trong đa số các trường hợp, các hàm đệ qui có độ phức tạp rất cao và chúng ta nên tránh sử dụng nó.


Number Theory and Modular

Thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019

Lý thuyết số là một phần quan trọng giúp cho máy tính xử lí công việc nhanh hơn, tiết kiệm tài nguyên hơn. Lý thuyết số cũng là 1 phần của toán học thuần tuý. Đối tượng lý thuyết số nghiên cứu là các số nguyên đi kèm theo nó là các phép toán cũng như tính chất của chúng.


SOLID Principles

Thứ hai, ngày 5 tháng 8 năm 2019

Sau khi học xong các design pattern phổ biến như Singleton, Observer hay phức tạp như MVC hay MVVP, chúng ta đều nhận ra rằng chúng đều áp dụng các nguyên lí thiết kế chung giúp hệ thống dễ dàng tái sử dụng hay bảo trì. Vậy các nguyên lí đó là gì? Các nguyên lí đó mang lại lợi ích gì? Và các áp dụng chúng ra sao? Mình sẽ giải đáp các thắc mắc trên trong bài viết này nhé.