bỏ qua nội dung chính

Thẻ: Self_experience

Mình rút ra được những bài học gì sau 4 năm làm lập trình viên | Phần 2

Đây là bài viết cuối cùng trong loạt bài mình chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình mình trở thành một lập trình viên như bây giờ. Trong bài viết này, mình không chỉ nếu ra những sai lầm mà còn chia sẻ những khó khăn, cách mình cải thiện bản thân trên quãng đường 4 năm đó. Áp dụng triệt để kiến thức được học vào công việc Mình từng nghe có rất nhiều bạn sinh viên thường hay phàn nàn rằng tại sao lại học môn này, tại sao không học kiến thức kia.

Mình rút ra được những bài học gì sau 4 năm làm lập trình viên | Phần 1

Bốn năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng nó đủ để mình cảm nhận và rút ra được những bài học mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong bài viết này. Đây hoàn toàn là những ý kiến cá nhân của mình và mình hi vọng nó sẽ giúp ích cho những bạn đang chuẩn bị, đã và sẽ đi trên con đường lập trình của mình 😄