bỏ qua nội dung chính

Thẻ: goole_lighthouse

Sử dụng Lighthouse và React Developer Tools để đánh giá hiệu năng web

Làm sao chúng ta có thể trả lời câu hỏi: Website này có hiệu năng cao hay thấp, nhanh hay chậm? hay Website này có tồn tại những vấn đề gì cần được khắc phục?. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải đo các chỉ số về hiệu năng, SEO,… của ứng dụng đó. Có nhiều cách để đo các chỉ số trên và trong bài viết này mình sẽ sử dụng Google Lighthouse và React Developer Tools để đo lường chất lượng cũng như phát hiện những vấn đề mà website của chúng ta có thể đang gặp phải.