Tag: Python,Optimization

Tối ưu code Python mà không cần dùng thư viện bên thứ ba

Thứ tư, ngày 5 tháng 7 năm 2023

Python là ngôn ngữ dễ học, có cú pháp sáng sủa nhưng nó có một khuyết điểm là không tối ưu hiệu năng. Điều đó là hoàn toàn chính xác nhưng đó là một sự đánh đổi. Với những ngôn ngữ như C++, Go hay Java đem lại hiệu năng cao nhưng lại không phù hợp với những công việc đòi hỏi tốc độ phát triển nhanh hay trong những công việc đòi hỏi cú pháp phải sáng sủa, dễ đọc như làm data science, machine learning,... Tuy nhiên, nếu bạn hiểu Python, bạn có thể tối ưu được hiệu năng khá nhiều mà không cần phải tích hợp với các thư viện hỗ trợ hay những kĩ thuật cấp cao. Trong bài viết này, mình sẽ thực hiện tối ưu hiệu năng code Python, qua đó giúp các bạn có thêm kinh nghiệm tối ưu code của bản thân.