Tag: Design pattern,Observer pattern

Sử dụng observer pattern trong lập trình web

Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024

Design pattern là một trong những kĩ năng cần thiết của một lập trình viên. Không chỉ biết, việc áp dụng thành thạo các design pattern vào công việc hằng ngày cũng giúp các lập trình viên nâng cao giá trị bản thân của mình trong ngành. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một trong những design pattern tương đối phổ biến và các áp dụng nó vào trong lập trình web frontend - Observer pattern.