Design pattern

Từ Inversion of Control đến Dependency Injection

Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024

Inversion of Control và Dependency Injection là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Nó là những nguyên lý cơ bản giúp chúng ta xây dựng các ứng dụng linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Inversion of Control và Dependency Injection.


Sử dụng observer pattern trong lập trình web

Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024

Design pattern là một trong những kĩ năng cần thiết của một lập trình viên. Không chỉ biết, việc áp dụng thành thạo các design pattern vào công việc hằng ngày cũng giúp các lập trình viên nâng cao giá trị bản thân của mình trong ngành. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một trong những design pattern tương đối phổ biến và các áp dụng nó vào trong lập trình web frontend - Observer pattern.


SOLID Principles

Thứ hai, ngày 5 tháng 8 năm 2019

Sau khi học xong các design pattern phổ biến như Singleton, Observer hay phức tạp như MVC hay MVVP, chúng ta đều nhận ra rằng chúng đều áp dụng các nguyên lí thiết kế chung giúp hệ thống dễ dàng tái sử dụng hay bảo trì. Vậy các nguyên lí đó là gì? Các nguyên lí đó mang lại lợi ích gì? Và các áp dụng chúng ra sao? Mình sẽ giải đáp các thắc mắc trên trong bài viết này nhé.